لیست برندگان پنج قرعه کشی آخر

لیست برندگان پنج قرعه کشی آخر

۱۰

تعداد برندگان: ۳

جایزه هر برنده: ۱۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۶:۵۵ / ۰۶-۱۱-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱reza sepidkar
۱majid.ezati
۱Parisa barqi

مسابقه ۹

تعداد برندگان: ۲

جایزه هر برنده: ۱۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۲:۰۰ / ۰۶-۱۱-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱aminshaker1
۱Parisa barqi

۸

تعداد برندگان: ۳

جایزه هر برنده: ۱۰۰۰۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۳:۵۰ / ۲۳-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati
۱majid.ezati2
۱majid.ezati0

قرعه کشی۷

تعداد برندگان: ۱

جایزه هر برنده: ۵۰۰ مدال

تاریخ قرعه کشی: ۱۴:۰۹ / ۲۱-۱۰-۱۳۹۵

شمارهبرندگان
۱majid.ezati
بالا